Độc Lạ Dungeon

Độc Lạ Dungeon

Tác giả:
Chapter mới nhất Chapter 77 Trạng thái Đang tiến hành
Vua dâm tặc. Hoss kẻ được mọi người tôn sùng. đã chết do lên đỉnh khi sếc quái thú. Trước khi chết ngài đã lại toàn bộ di sản Và truyền tư tưởng cho con dân .

Danh sách chương