Mong Ryongjeon

Mong Ryongjeon

Tác giả:
Chapter mới nhất Chapter 7: 18+ Trạng thái Đang tiến hành
“Lee Mong Ryong” - một ám hành ngự sử* của Joseon với vẻ ngoài xinh đẹp và trí tuệ thông minh.

*Chú thích: Quan nhận lệnh của vua và được bí mật phái đi xem xét sự cai trị của quan lại địa phương và đời sống của người dân, vào thời Joseon.

Theo lệnh của nhà vua, chàng mang theo theo sự tự tin ngất trời đến nơi đầu tiên được phái cử…Namwon- nơi nổi tiếng với tên tham quan ô lại biến thái.

Mong Ryong một ngự sử ám hành mới vào nghề đã rơi vào nguy cơ buộc phải trở thành kỹ nữ, lúc đó vừa khéo một đề lại* tuấn tú rắn rỏi lọt vào mắt của Mong Ryong.

*Chú thích: chức vị giống như thư ký của quan

Đằng nào cũng bị làm nhục. Chàng nghĩ rằng kiểu gì cũng bị nam nhân ôm thì chi bằng bị tên kia ôm còn đỡ hơn nên đã tóm lấy đề lại.

“Chịu trách nhiệm đi! Là ngươi đã khiến ta thành thế này mà.” .