Vương Tử Phản Diện Thuần Hóa Dũng Sĩ

Vương Tử Phản Diện Thuần Hóa Dũng Sĩ

Tác giả:
Chapter mới nhất Chapter 35 Trạng thái Đang tiến hành
Tôi lỡ thuần hoá nam chính rồi phải làm sao đây! Lên sóng xem, gấp lắm rồi!

Nam chính ban ngày: Chủ nhân, người không cần tôi nữa sao?

Nam chính ban đêm:.... Ta sẽ giết ngươi!! .

Danh sách chương